Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

За ініціативи Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки України у Києві відбулася науково-практична конференція «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємствах».


Організатором заходу стала редакція журналу «Охорона праці». У конференції взяли участь представники науково-дослідних установ, підприємств, Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, Міжнародної організації праці в Україні, соціальні партнери та начальники управлінь центрального апарату Держгірпромнагляду.

Метою заходу є обговорення актуальних питань щодо управління ризиками на виробництві та визначення пріоритетних завдань і шляхів упровадження в практику підприємств ризикоорієнтованого підходу в системах управління охороною праці.

Учасників зібрання привітав перший заступник Голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, який зазначив, що питання управління ризиками в існуючих системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки дуже важливе у світлі сьогоднішньої політики України, спрямованої на зменшення адміністративного тиску на підприємництво в частині державного нагляду за рахунок збільшення профілактичної роботи наглядових органів.

Аналіз причин нещасних випадків зі смертельним наслідком за останні роки показує, що до 70 % цих випадків стається з організаційних причин, що свідчить про неефективність відомчого нагляду на підприємствах. У цьому випадку наявність системи управління ризиками на виробництві дасть змогу дійсно ними управляти.

Заступник Голови Держгірпромнагляду Степан Дунас у своїй доповіді проаналізував стан промислової безпеки крізь призму управління ризиками. Зокрема, він акцентував увагу присутніх на тому, що в Україні спостерігається щорічна тенденція до стійкого зниження кількості нещасних випадків. Так, за 20 років незалежності загальна кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, зменшилась більш ніж у дванадцять разів, або на 115 тисяч випадків. У 1992 році на підприємствах України травмовано майже 125 тисяч працівників, у 2012 році – менше 10 тисяч.

Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком, пов’язаних із виробництвом, за роки незалежності зменшилась більш ніж у чотири рази. У 1992 році загинуло 2619 працівників, у 2012 році – 623.
Аналогічна тенденція спостерігається і у поточному році. Порівняно з минулим роком рівень смертельного виробничого травматизму на сьогодні знижено вже на 14 %.

Мінімізація виникнення виробничих ризиків – це шлях до значного підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва, а вміння управляти цими ризиками є життєвою необхідністю, особливо для технологічно-навантажених підприємств. Адже кожна трагедія, кожна аварія – це прямі збитки для власника підприємства. Тому питання активізації пропагандистської роботи з впровадження на підприємствах систем управління виробничими ризиками Служба вважає дуже вчасним та слушним.

Головною метою системи управління виробничими ризиками є сприяння захисту працівників від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів і запобігання виробничим травмам та аваріям, а також професійним захворюванням.

Формування та реалізація механізму управління виробничими ризиками передбачає: удосконалення законодавства та нормативно-правової бази з охорони праці з метою забезпечення реалізації стратегічного пріоритету безпеки трудової діяльності; розробку та впровадження методології та критеріїв оцінки управління такими ризиками.

Створення системи незалежної оцінки ризиків дає змогу підвищити рівень захищеності працівників, територій, майна юридичної особи; знизити адміністративне навантаження на суб’єкти господарювання в результаті їх виведення зі сфери «обслуговування» державними наглядовими органами; врахувати результати оцінки виробничих ризиків при призначенні сум страхових внесків та їх диференціацію залежно від рівня охорони праці на підприємстві.

Вирішальним фактором безпечної праці є роль особистості самого працівника, його професійних навичок, компетенція, особистісні психологічні та психофізіологічні особливості працівника як однієї з найбільш значущих ланок соціально-виробничої системи. Відтак, потрібно, щоб кожен працівник сам усвідомив необхідність дотримання правил безпеки на виробництві, а нехтування ними та власною безпекою може в будь-який момент закінчитися каліцтвом або смертю.

Отже, поняття «управління виробничими ризиками» є ключовим в аналізі виробничої безпеки та одним з найбільш ефективних профілактичних заходів для створення безпечних та здорових умов праці.

Учасники конференції обговорили пропозиції та ухвалили рекомендації до резолюції щодо впровадження управління ризиками з метою поліпшення систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємствах України.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


12.12.2013 |

Повернутись назад