Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Вчення  про професійні  хвороби має  давню  історію. Окремі  свідчення про вплив  шкідливих  умов  праці  на  здоров'я  людини,  про  існування  особливих професійних  захворювань  зустрічаються  в  документах  глибокої  давнини. Як приклад можна назвати староєгипетські та старокитайські письмена і зведення медичних  правил  та  повчань  Гіппократа,  Аристотеля,  Лукреція,  Овідія, Плутарха, Плінія, Ювенала, Галена.

 

 


Початок опису професійної патології зробив Гіппократ (460—377 pp. до н. е.), який склав перелік  існуючих на той час так званих свинцевих професій  і докладно  описав  клініку  отруєння  свинцем.  Йому  ж  належить  опис несприятливого  впливу  на  гірників  рудникового  пилу.  В  своїй  книзі  «Про внутрішні  страждання”,  він  описує  три  види  сухоти  і  відзначає, що  “Друга сухота виникає внаслідок тяжкої фізичної праці”. Різке зростання виробництв у період пізнього середньовіччя (XII—XV ст.), тяжка,  виснажлива праця  в  таких  галузях промисловості,  як  гірничодобувна, металургійна, відродили інтерес до питань з гігієни праці і професійних хвороб.

Детальніше


26.08.2016 |

Повернутись назад