Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

В останній час злоякісні новоутворення займають одне з провідних місць серед захворювань населення Дніпропетровська. Вплив канцерогенних факторів мешканці міста зазнають не тільки у повсякденному житті, але й при праці на промислових підприємствах. І статися такі випадки можуть, доки залишаються проблеми в організації медичного, санітарно-побутового обслуговування робітників, створенні безпечних умов праці.

Своєчасне та якісне проходження медичних оглядів дає досить великі шанси на виявлення онкопатології на ранніх стадіях, та можливість ефективного лікування.


Санітарно-гігієнічну ситуацію на промислових підприємствах міста не можна назвати благополучною. За результатами лабораторних досліджень, у період з 2010 по 2015 роки на 3-10% робочих місць, де ці дослідження було проведено, концентрації шкідливих речовин, серед яких є і канцерогени, перевищують допустимий рівень. Недосконалість технологічних процесів, низькі темпи виведення з експлуатації зношеного технологічного обладнання, реконструкції підприємств роблять неможливим виключення з технології канцерогенних речовин, тож ризик розвитку професійного раку на жаль існує.

До числа найважливіших заходів щодо охорони праці та профілактики професійних захворювань, у тому числі і професійного раку, відносяться попередні (під час вступу на роботу) і періодичні огляди робітників, які підпадають під дію шкідливих і несприятливих умов праці. У місті Дніпропетровську створено реєстр онконебезпечних виробництв та підприємств де на робочих місцях, у технології використовуються канцерогенні речовини. Реєстр направлено до лікувально-профілактичних закладів, які здійснюють медичний огляд, для організації цілеспрямованого онкологічного огляду працюючих.

Не на всіх підприємствах виконуються в повному обсязі вимоги до організації лабораторного контролю за умовами праці. Незадовільний лабораторний контроль призводить до відсутності реальної картини гігієнічного стану робочих місць, і як слід, до неприйняття своєчасних адекватних профілактичних заходів для поліпшення умов праці та попередження професійних захворювань.

Велику роль у профілактиці онкологічних професійних захворювань відіграє постійне і правильне використання спецодягу та засобів індивідуального захисту.

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що роль профілактичних заходів у запобіганні розвитку професійних захворювань і зокрема професійного раку є провідною.

Сектор взаємодії зі ЗМІ
за матеріалами відділу з питань гігієни праці
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
 


13.11.2015 |

Повернутись назад