Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднено для обговорення проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».

Проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» (далі – проект акта) розроблено з метою формування нової національної системи запобігання професійним ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері організації безпеки та здоров’я працівників та імплементації положень Директиви Ради 89/391/ЄЕС про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи (далі – Директива Ради 89/391/ЄЕС).


Досягнення мети передбачається шляхом прийняття проекту Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», який замінить собою Закон України «Про охорону праці».

Проектом акта пропонується запровадити нову національну систему запобігання виробничим ризикам, засновану на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, які є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

Послідовна ієрархія цих принципів визначена Директивою Ради № 89/391/ЄЕС та передбачає:
•    запобігання ризикам;
•    оцінювання ризиків, яких не можна уникнути;
•    усунення джерел ризиків;
•    адаптація умов праці до працівника, особливо під час облаштування робочих місць, вибору виробничого обладнання, методів роботи;
•    адаптація до технічного прогресу;
•    заміна устаткування підвищеної небезпеки на безпечне або менш небезпечне;
•    розроблення узгодженої загальної політики запобігання виробничим ризикам, що охоплює техніку, організацію праці, умови праці, соціальні відносини та вплив чинників, пов’язаних з виробничим середовищем;
•    надання заходам колективного захисту пріоритету перед заходами індивідуального захисту, що використовуються працівником;
•    належне навчання та інструктаж працівників.

Тож на противагу існуючій системі, запропоновані проектом акту підходи передбачають організацію системи безпеки і здоров’я працівників за «проактивним» принципом запобіжних дій.

Зміна принципів побудови системи передбачає, в тому числі, і зміну об’єкту впливу державної політики: з нинішніх «безпека праці» або «охорона праці» – на європейський «безпека працівника». Ключовим завданням політики має стати не встановлення вимог до процесу організації безпеки, але до результативності цього процесу – досягнення повного усунення або мінімізації ризиків для життя і здоров’я працівника.

Ознайомитись із проектом Закону та взяти участь у його обговоренні можна на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: Проект Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі»


01.02.2021 |

Повернутись назад