Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Начальником відділу з питань експертизи умов праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Олександром Матвієнко надано роз’яснення щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

 


Управлінням з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області було розглянуло  звернення громадянки на Урядову «гарячу лінію» з проханням провести атестацію робочого місця за умовами праці підприємства за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за період 2001 – 2003 роки.

З питання термінів дії атестації робочих місць за умовами праці Міністерство соціальної політики України листом від 29.01.2015р. № 30/13/116-15 надало докладне роз’яснення, а саме: «Згідно з п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах (п. 4.2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383).

Тобто дата і строк проведення чергової атестації визначається з урахуванням того, що вона має бути завершена до закінчення терміну дії попередньої атестації.

Отже, у разі порушення терміну дії проведення чергової атестації для зарахування періодів роботи працівників, що перевищують 5-річний період, немає підстав».

Пошуком відомостей про зазначене у зверненні підприємство  у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), який ведеться Міністерством юстиції України відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було встановлено, що ЄДР містить відомості, згідно яких зазначене у зверненні підприємство має запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи на підставі судового рішення про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом.

У ЄДР відсутні відомості про дані юридичних осіб, правонаступником яких є підприємство або відомості про юридичних осіб – правонаступників підприємства.

У разі ліквідації підприємства, яке зберігає матеріали атестації робочих місць за умовами праці справи з матеріалами атестації підлягають передаванню до архівних установ.

Відповідно до позиції 27 Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5, строк зберігання архівними установами документів (протоколів, рішень, переліків стандартів і норм, переліків та планів робочих місць, висновків, актів, карт умов праці тощо) з питань атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці складає 75 років. Тобто, за отриманням матеріалів атестації робочих місць за умовами праці підприємства громадянин може звернутися до Архівної установи.


26.01.2021 |

Повернутись назад