Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Фахівці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області прийняли участь в VIII Науково-практичній конференції «Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті», яка відбулася в on-line режимі.

 

 


Метою Міжнародної науково-практичної конференції є сприяння впровадженню Європейських стандартів в українському середовищі, а також виконанню зобов’язань на забезпечення імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, культурного виховання населення на принципах демократії, захисту прав людини, покращення людського життя та захисту територіальної цілісності України.

Під час конференції були розглянуті питання: Безпека життєдіяльності людини; Охорона праці; Цивільний захист; Промислова безпека; Екологія; Технологія будівельного виробництва; Конструкції будинків і споруд; Матеріалознавство; Містобудування та архітектура; Системи життєзабезпечення.

Участь у дискусіях взяли спікери, які щоденно стикаються з проблемами безпеки життєдіяльності і глибоко розуміються на них:
•    Бондарено Ольга Василіївна – начальник  Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
•    Воловицький Андрій Іванович – начальник управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
•    Сова Іван Матвєєвич – голова обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів;
•    Шевченко Олександр Володимирович – заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області;
•    Бєліков Анатолій Серафімович – заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф., зав.каф. БЖД, ПДАБА;
•    Коваленко Олена Валеріївна  – заслужений юрист України, професор, директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
•    Жартовський Сергій Володимирович – Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (ІДУ НД ЦЗ), д.т.н.,с.н.с., м. Київ;
•    Ключка Юрій Павлович – Національний університетт цивільного захисту України м. Харків, голова ГЕР,  начальник кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів  та технологій;
•    Дашковська Олена Володимірівна старший науковий співробітник Інституту модернізації змісту освіти МОН України, м. Київ;
•    Кружилко Олег Евгенович, – с.н.с., д.т.н., професор,  Нац. НДІ промбезпеки та охорони праці, м. Київ.

Учасники конференції відзначили, що в Україні залишається досить високий рівень травматизму і професійних захворювань, і також звернули увагу на те, що залишаються законодавчо не врегульованими значна частина питань профілактики травматизму, державного нагляду, правового статусу служб з питань охорони праці та їх кадрового забезпечення, фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в галузі безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту, розробки сучасних засобів колективного та індивідуального захисту.

Державною службою України з питань праці  та Міністерством освіти і науки України проведено аналіз виконання вимог законодавства з питань безпечної життєдіяльності населення (охорона праці, охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, цивільний захист, попередження побутового травматизму тощо), в тому числі закладами вищої освіти організації навчання студентів.

Підвищення ролі системи охорони праці в Україні є велінням часу. Вбачаємо, що на виконання розпорядження КМУ від 12 грудня 2018р. № 989-р «Концепція реформування системи управляння охороною праці в Україні» потрібно забезпечити підвищення ролі закладів вищої освіти та науково-дослідних інститутів у підготовці фахівців для підприємств і органів влади з питань безпеки та гігієни праці.
 


26.11.2020 |

Повернутись назад