Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Окремий розділ присвячено порядку проведення експлуатаційного нагляду і ведення технічної документації.


В Міністерстві юстиції України 21 липня 2014 року зареєстровано за № 842/25619 Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.05.2014 № 374, яким затверджено «Інструкцію із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ», повідомляє Офіційний вісник України.

Цю Інструкцію розроблено відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Вона визначаєвимоги до застосування, монтажу та експлуатації засобівзахисту відперенапруг велектроустановкахнапругою6-750кВ. та є обов’язковою длявикористання всімасуб’єктамиелектроенергетикинезалежно від їхформи власності.

Зазначена Інструкція містить основні вимоги до застосування, монтажу та експлуатації нелінійних обмежувачів перенапруги, довгоіскрових і мультикамерних розрядників та іскрових проміжків, вентильних розрядників, випробування обмежувачів перенапруг нелінійних та випробування вентильних та довгоіскрових розрядників. Окремий розділ присвячено порядку проведення експлуатаційного нагляду і ведення технічної документації.

Інструкція також містить 12 додатків, зокрема, про допустимі струми провідності розрядників вентильних станційних, допустимі пробивні напруги вентильних розрядників, а також форму Паспорта-картки випробувань та експлуатації обмежувачів перенапруг, довгоіскрових та вентильних розрядників.

З повним тестом наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 23.05.2014 № 374, яким затверджена «Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ» можна ознайомитися за цим гіперпосиланням: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0842-14.

(за матеріалами журналу «Промислова безпека»)

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


05.08.2014 |

Повернутись назад