Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Розпочинається збирання ранніх зернових культур сільськогосподарськими підприємствами області. Виконання сільськогосподарських робіт проводиться і новітньою технікою, і тією, що була в експлуатації у країнах Європи, так і технікою, яка була на експлуатації у колгоспах і яка застаріла як морально, так і фізично. Питання безпеки праці часто залишаються поза увагою роботодавців.

 


Із початком збирання врожаю в агропромисловому комплексі значно зростають обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій, пов’язаних із жнивами. Зокрема, зростає кількість осіб, що беруть участь у виробництві, у тому числі за рахунок тимчасово залучених працівників, збільшується кількість задіяної техніки, тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби. Травмонебезпечність цього періоду зумовлена максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій, нехтування безпекою та відсутності належного контролю за безпечним виконанням робіт з боку інженерно-технічного персоналу.

Основні причини травмування – порушення трудової та виробничої дисципліни, недоліки у навчанні та інструктажі працюючих, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення правил дорожнього руху.

Для попередження ризиків травмування під час збирання зернових культур необхідно:
•    у кожному господарстві організувати перевірку готовності техніки до заготівлі кормів та збирання зернових культур, завершити проведення навчання і перевірку знань з охорони праці, медогляд працівників;
•    призначити відповідального за безпеку праці при закладанні сінажної чи силосної маси, звільнити його на цей час від інших обов’язків;
•    затвердити безпечні маршрути руху по господарству і визначити місця відпочинку, довести зазначену інформацію до виконавців робіт під підпис;
•    до роботи на тракторах та комбайнах допускати механізаторів віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління даною сільськогосподарською технікою;
•    зернозбиральні комбайни та інша техніка, яка залучається до роботи має бути зареєстрована та пройти відповідний обов’язковий технічний контроль з боку відповідних державних органів;
•    забезпечити проведення передрейсового та післярейсового медичного огляду стану здоров’я водіїв транспортних засобів;
•    забезпечити працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту;
•    забезпечити працюючих аптечками першої допомоги;
•    укомплектувати автотракторну і збиральну техніку, господарські об’єкти первинними засобами пожежогасіння відповідно до рекомендацій Правил пожежної безпеки України;
•    усі працівники повинні пройти чергові інструктажі відповідно до своїх професій;
•    працівники повинні виконувати лише доручену їм роботу та не передоручати її іншим;
•    до скиртування сіна або соломи допускаються особи, що мають дозвіл до робіт на висоті;
•    скиртування дозволяється проводити тільки у світлий час;
•    не дозволяється скиртувати під час грози.

Важливим кроком у створенні здорових умов праці є дотримання працівниками правил безпечного поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, застосування під час роботи засобів індивідуального та колективного захисту.

Звертаємо увагу на дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на підприємстві, та організацію контролю за їх дотриманням з боку адміністрації.

Усім відомо, але не всі дотримуються правила: «Вжив алкоголь – не сідай за кермо та не розпочинай роботу».

Керівники всіх ланок – не допускайте до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, хворих, а також тих, хто не відпочив протягом встановленого законодавством часу!

Під час жнив забороняється перебування на технічних засобах сторонніх осіб, спалювання стерні, пожнивних решток, випалювання бур’янів, перебування людей у кузові автомашини чи тракторного причепа під час їх заповнення технологічним продуктом, а також при транспортуванні продукту до місця складування.

За статистикою найчастіше травми отримують недосвідчені працівники та ті, які мають великий досвід роботи (від 15 років стажу), через надмірну самовпевненість і втрату пильності. Саме тому закликаємо працівників під час виконання сільськогосподарських робіт бути уважними, обачними та неухильно дотримуватись вимог безпеки.

Організований за короткий час робочий процес не означає, що він є безпечним. Для досягнення виробничих цілей, планів, завдань ми часто намагаємося знайти найкоротший шлях. Проте, травмувавшись, можна не досягти жодного результату, більше того – взагалі втратити можливість працювати. Крім цього, це може призвести до додаткових збитків підприємства та благополуччя сім’ї. Статистика травматизму свідчить, що на підприємствах, де проводиться робота з охорони праці, нещасні випадки трапляються на 80 % рідше. Кожен працівник має дбати про власну безпеку та безпеку оточуючих під час виконання робіт, а роботодавець має організувати безпеку цього процесу.

Окрему увагу керівників звертаємо на не припустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Пам’ятайте! Життя і здоров’я працівників це повна відповідальність роботодавця за створення належних безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням – це правила, які передбачені Законом України «Про охорону праці».

Необхідно пам’ятати про свої обов’язки які потрібно знати і виконувати відповідно до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, а також додержання зобов’язань, щодо охорони праці, передбачених колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства!

Звертаємося до всіх, хто буде працювати на жнивному полі!
Бережіть своє життя і здоров’я, адже тільки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, належна організація робіт дадуть змогу провести збирання зернових без травм і аварій!
 


18.06.2020 |

Повернутись назад