Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

В рамках роз’яснювальної роботи та проведення превентивних заходів фахівці відділу нагляду у металургії та машинобудування Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області інформують стосовно  вимог безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об’єктів згідно з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

 


Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомляє, що за 9 місяців 2019 року з початку року на піднаглядних підприємствах відділу нагляду у металургії та машинобудуванні спостерігається зниження загального рівня виробничого травматизму, а саме: 51 випадків проти 97 випадків за минулий рік (-46), з тяжкими наслідками 21 проти 25 випадків за минулий рік (-4), в тому числі зі смертельними наслідками 4 випадку проти 5 (-1).

Аналіз обставин нещасних випадків у сукупності з видами подій (травмуючими факторами), видами робіт, професіями постраждалих та іншими показниками дозволяє зробити такі основні висновки щодо причин травматизму: падіння потерпілого 13 нещасних випадків проти 34 за попередній рік, в тому числі під час пересування 11 (проти 26), з висоти 2 (проти 7), в колодязь, ємність, яму тощо 0 (проти 1), це свідчить про незадовільний стан території підприємства особисто зимовий час, захаращеність виробничих приміщень на підприємствах, а також невиконання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» під час робіт на висоті.

Також звертають увагу, що до виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років, та які пройшли професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі; медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій; спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці; навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують вогневі роботи.

Під час організації робіт на висоті слід враховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів; супутніми можуть бути фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:
•    забезпечити наявність міцних і стійких огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
•    забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту та використовувати їх за призначенням;
•    виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
•    застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
•    забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи до них;
•    вживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
•    враховувати метеорологічні умови, а також стан здоров`я працівників, які виконують роботи на висоті.

Роботи на висоті виконуються за нарядами-допусками встановленої форми, до нарядів додаються проекти виконання робіт чи технологічні карти.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані:
•    знати і виконувати вимоги Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій;
•    дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт;
•    виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту;
•    проходити в установленому порядку медичний огляд.

Фахівці Головного управління сподіваються, що ці правила допоможуть Вам зберегти здоров’я і життя Ваших працівників. Та нагадують, що завжди готові надати необхідні консультації всім бажаючим з питань додержання законодавства про охорону праці.
 


23.10.2019 |

Повернутись назад