Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернулась посадова особа підприємства, про надання роз’яснення з питання припинення трудових відносин у зв’язку зі  смертю працівника.

 

 


Головний державний інспектор Наталія Павлова надала роз’яснення наступного змісту.

Трудові відносини між померлим робітником та роботодавцем фактично припиняються в день смерті працівника, оскільки більше немає однієї із сторін договору.

У даному випадку, роботодавцю необхідно документально оформити припинення з ним трудових відносин. Після того, як смерть працівника завірена свідоцтвом про смерть, або рішенням суду, необхідно оформити  трудову книжку, табель обліку робочого часу та наказ про звільнення.

Головні аспекти, які потрібно враховувати при оформленні цих документів

1. У табелі обліку робочого часу: період часу між датами фактичної смерті та наказу про звільнення працівника, використовують позначення:
•    літерний код “І” (цифровий код “30”) – це відмітка неявки, що означає “Інші причини нез’явлень”. У випадку наявності інформації, що працівник помер та очікується надання свідоцтва про смерть;
•    літерний код “НЗ” (цифровий код “28”)  – це відмітка неявки - “нез’явлення з нез’ясованих причин”, якщо сталося зникнення працівника без вісти.

2. Після отримання підтверджуючого документа, керівнику треба видати розпорядження про звільнення. Цей наказ повинен містити в собі головну причину звільнення. Наприклад: “Робота головного конструктора (ПІБ) припинена (дата) у зв’язку зі смертю”.

3. Після видачі наказу у трудовій книжці виконуються наступні дії:
•    в колонці “Дата” відмічається дата внесення запису (вона є датою видання наказу);
•    в графі 3: “Робота припинена (дата) у зв’язку зі смертю”. У цьому випадку – це дата яка вказана в свідоцтві про смерть;
•    в графі 4 треба вписати дату та номер наказу керівника підприємства про звільнення працівника.

Важливі умови, щодо видачі трудової книжки родичам

Трудова книжка видається під розписку найближчим родичам або надсилається поштою (п. 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена наказом Мінпраці від 29.07.1993 р. № 58).

Інформація, яку необхідно надати родичам:
•    заява на ім’я керівника;
•    підтверджуючі документи, щодо смерті працівника;
•    документи, які підтверджують спорідненість з померлим працівником.

У випадку не звернення за трудовою книжкою нікого з родичів або їх відсутності взагалі - документи зберігаються протягом 50 років. При закінченні даного строку їх можна буде знищити (п. 6.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена наказом Мінпраці від 29.07.1993 р. № 58).


30.07.2019 |

Повернутись назад