Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Фахівці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області провели виїзний семінар з трудового законодавства для Працівників комунального закладу Кривого Рогу.

 

 

 


Головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Криворізькому регіоні Маргаритою Харченко були надані відповіді на питання працівників підприємства щодо режиму роботи.

Маргарита Харченко  детально пояснила порядок застосування  підсумованого обліку робочого часу відповідно до Кодексу законів про працю України та Методичних рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу (затверджених наказом Міністерства  праці та соціальної політики України від 19.04.2006 № 138).

Під час семінару було наголошено, що під час планування роботи обов’язково слід враховувати необхідність розроблення  графіків роботи (змінності) таким чином, а саме: тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормального числа робочих годин, передбаченого ст. 50 КЗпП України; тривалість перерви в роботі між змінами повинна бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні, включаючи перерву на обід; тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не меншою, як сорок дві години.  Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється.

Виходячи з виробничих потреб, роботодавець за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або в колективному договорі може встановлювати з урахуванням характеру і умов праці тривалість роботи протягом дня за підсумованим обліком робочого часу до 12 годин робочого часу на зміну.

Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства. Він охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді. Обліковим періодом при підсумованому обліку робочого часу, як правило, є місяць. В окремих випадках застосовуються інші облікові періоди — квартал, півріччя, рік тощо. Час, відпрацьований понад нормальну тривалість робочого часу, визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом роботи згідно табелю обліку робочого часу та нормою тривалості робочого часу за обліковий період.

Особливу увагу звертаємо на те, що при підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП України, що відноситься до мінімальних державних гарантій. Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду.  Одночасно, робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною роботою.

У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП України) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.

Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Облік робочого часу по кожному працівнику має провадитись наростаючим підсумком з початку встановленого облікового періоду. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період.

У разі, коли за характером виробництва неможливе додержання законодавчої норми робочого часу в установленому обліковому періоді і неминуча необхідність надурочного робочого часу, графіки роботи (змінності) повинні розроблятися з таким розрахунком, щоб норма надурочного часу не перевищувала 120 годин на рік.

Працівники підприємства отримали відповіді  на всі поставлені  питання, дякували за проведений семінар та виразили побажання зустрічей в такому форматі у подальшому.


07.06.2019 |

Повернутись назад