Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області повідомляє, що на території області суб’єктами господарювання експлуатується понад 200 автомобільних  газозаправних пунктів (далі-АГЗП).

 

 

 


З настанням літнього періоду року, коли температура повітря у тіні складає понад 30о С, а обладнання АГЗП (газопроводи, резервуари), які знаходяться на відкритому сонячному  промені, нагріваються до 60-70оС, значно збільшується вірогідність виникнення аварій  при експлуатації  резервуарів зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) АГЗП. 

Тому  гострим становиться  питання організації безпечної експлуатації резервуарів ЗВГ, які наповнені рідкою фазою суміші зріджених вуглеводневих газів  – пропану та бутану. 

Рідка фаза ЗВГ має високий коефіцієнт об¢ємного розширення, при одному і тому же підвищенні температури пропан розширюється в 16 разів більше ніж вода і 32 рази більше ніж керосин. 

Ці властивості потрібно враховувати при заповненні  резервуарів  ЗВГ АГЗП, в яких потрібно  залишати вільний об’єм для парової фази. При різниці температур до 40оС ступінь заповнення резервуарів рідкою фазою приймається 83-85%. 

Розрахункова температура надземних резервуарів ЗВГ АГЗП  приймається 45о С, цій температурі відповідає пружність насиченої пари 1,6 МПа. 

Враховуючи властивості ЗВГ, з метою попередження аварій, які пов’язані з розгерметизацією резервуарів ЗВГ, витоками газу, вибухами або пожежами,  власники АГЗП  та посадові особи, відповідальні за їх  безпечну експлуатацію,  повинні дотримуватись вимог  чинних «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) та ДБН В. 2.5-20-2001 (Газопостачання), а саме:

  1. Не перевищувати рівень наповнення резервуарів ЗВГ на АГЗП.
  2. Не допускати нагрів резервуарів ЗВГ  більш 45оС. Забезпечити їх захист від прямого сонячного проміння. При необхідності забезпечити водне зрошення.
  3. Забезпечити настройку та перевірку справності запобіжно-скидних клапанів резервуарів ЗВГ.
  4. Забезпечити постійне чергування і  контроль температури резервуарів ЗВГ та тиску в них.
  5. Категорично заборонити на території АГЗП застосовувати відкритий вогонь, а також засоби, при яких можливе  виникнення  іскроутворення.
  6. Забезпечити очищення території АГЗП від сухої трави, листів та  інш.
  7. Не допускати на територію АГЗП сторонніх осіб.
  8. Провести позачерговий інструктаж персоналу АГЗП щодо заходів безпеки при експлуатації резервуарів ЗВГ в  умовах підвищеної температури повітря. 

Виконання вище зазначених заходів позволить значно знизити ризики виникнення аварій та нещасних випадків при експлуатації АГЗП в умовах підвищених температур.


04.06.2019 |

Повернутись назад