Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Напередодні літніх канікул особливої актуальності набуває питання легалізації та належного оформлення трудових відносин з працівниками, які не досягли вісімнадцяти років.

 

 


Інспекторами праці відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Павлоградському регіоні протягом квітня-травня 2019 року було проведено ряд зустрічей з випускниками навчальних закладів регіону, а також проведено семінари з роботодавцями.

В ході зазначених заходів були висвітлені основні проблемні питання, що виникають як у неповнолітніх працівників, так і у роботодавців.

Трудові відносини, що виникають під час використання праці неповнолітніх, регулюються зокрема главою XIII Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), яка має назву «Праця молоді». Основними положеннями зазначеної глави передбачено:
•    права неповнолiтнiх у трудових правовiдносинах;
•    вiк, з якого допускається прийняття на роботу;
•    облiк працiвникiв, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв;
•    роботи, на яких забороняється застосування працi осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв;
•    медичнi огляди осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв;
•    заборона залучати працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв до нiчних, надурочних робiт i робiт у вихiднi днi;
•    норми виробiтку для молодих робiтникiв;
•    оплата працi працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв при скороченiй тривалостi щоденної роботи;
•    вiдпустки працiвникам вiком до вiсiмнадцяти рокiв;
•    броня прийняття молодi на роботу i професiйне навчання на виробництвi;
•    надання молодi першого робочого мiсця;
•    обмеження звiльнення працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв;
•    розiрвання трудового договору з неповнолiтнiм на вимогу його батькiв або iнших осiб;
•    участь молодiжних органiзацiй у розглядi питань працi i побуту молодi.

Але при цьому роботодавцям необхідно пам’ятати, що чинним законодавством передбачені й інші вимоги, окрім зосереджених в главі XIII КЗпП, яких необхідно дотримуватись при застосуванні праці неповнолітніх. Так, частина п’ята статті 24 КЗпП вимагає обов'язкового додержання письмової форми при укладенні трудового договору з неповнолітнім. Статтею 33 КЗпП забороняється тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди. Згідно з вимогами статті 75 КЗпП та статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка особам віком до вісімнадцяти років надається тривалістю 31 календарний день. Також забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року та заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією особам віком до вісімнадцяти років.


04.06.2019 |

Повернутись назад