Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

З метою підвищення правової грамотності суб’єктів господарювання будівельної галузі в питаннях законодавства про працю України, фахівці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області долучилися до участі у проведенні наради «Проблеми і питання галузі, вироблення шляхів їх вирішення».

 

 


15.11.2018 року відбулася нарада, організована обласною профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів для суб’єктів господарювання будівельної галузі міста. Участь в її проведенні взяли: голова Центрального комітету профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів Василь Андрєєв; начальник Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Андрій Толстогузов; голова обласної організації роботодавців будівельної галузі Віктор Шинкевич; начальник відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами Андрій Воловицький; голова обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів Іван Сова; директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, голова обласного об'єднання асоціації працівників профтехосвіти України Віктор Василиненко; керівники підприємств, організацій галузі.

Головна мета заходу – налагодження конструктивного діалогу та співпраці між органами влади і роботодавцями.

Начальник Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Андрій Толстогузов зосередив увагу присутніх на найгострішій проблемі сьогодення - це «тіньова зайнятість». І найбільш розповсюдженим проявом цього порушення є підміна трудових договорів договорами цивільно-правового характеру. Адже, якщо роботодавцем належним чином не оформлені трудові відносини з найманим працівником – це є ризик як для самого підприємця так і працівника.

Звернув увагу присутніх, що при застосуванні цивільно-правової угоди у відносинах з працівниками необхідно розуміти головні відмінності такої угоди від трудової, а головне – розуміти відповідальність за підміну понять трудового договору на цивільно-правовий, оскільки частиною 2 статті 265 Кодексу законів про працю України передбачена фінансова відповідальність з приводу фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізичною особою може здійснюватися як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору і основною  їх відмінністю є те, що перші регламентуються Кодексом законів про працю, а інші — Цивільним кодексом України.

Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

У свою чергу, цивільно-правовий договір — угода між підприємством й особою на виконання певної роботи (а саме: договір підряду, договір доручення тощо), предметом якого є надання певного результату праці, але за цього виду договору не виникають трудові відносини, на які поширюється трудове законодавство. Тобто, фактично, за цивільно правовим договором фізична особа може виконувати разові завдання різного характеру (наприклад, підготовка окремих консультацій, або супровід судових справ), при цьому, оплата таких робіт має відбуватися після їх прийняття за результатом (після підписання відповідного акту прийому-передачі).

Начальник відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами Андрій Воловицький довів до відома присутніх інформацію про стан виробничого травматизму на піднаглядових підприємствах за 10 місяців 2018 року. Навів приклади найбільш резонансних подій, що сталися на підприємствах галузі у 2018 році. Службам охорони праці запропонував заходи задля попередження виробничого травматизму, основними з яких є  підвищення рівня обізнаності працівників підприємства в питаннях охорони праці, своєчасне виявлення та усунення потенційних небезпек і ризиків, посилення контролю посадовими особами підприємств за дотриманням підлеглими працівниками вимог безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та контролю за станом охорони праці на кожному робочому місці, адже це дозволить зберегти життя і здоров`я працівників та мінімізувати виникнення виробничих ризиків.


19.11.2018 |

Повернутись назад