Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

До Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся керівник підприємства галузі хімічної промисловості з проханням надати роз’яснення щодо правильності розрахунку стажу роботи працівника, задля виплати грошової компенсації, з яким під час виконання трудових обов’язків стався нещасний випадок і на жаль, смертельний.

 

 


За словами керівника, робітник працював на підприємстві і сумлінно виконував свої обов’язки, але 18 жовтня 2017 року з ним стався нещасний випадок, а 15 січня 2018 року потерпілий помер.

Виникло питання як правильно розрахувати стаж роботи працівника, адже, за інформацією отриманою керівником з інших джерел – стаж потрібно рахувати на момент настання нещасного випадку, а не на момент смерті.

Тому, керівник підприємства вирішив звернутися до фахівців Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за роз’ясненнями.
 
Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні Ірина Біланинець зазначила, що Кодексом законів про працю України не передбачено підстав для розірвання трудового договору з працівником у разі його смерті.

Відповідно до статті 9 Цивільного кодексу України положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

Нормами статті 49 вищевказаного Кодексу передбачено, що актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов’язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб’єктом цивільних прав та обов’язків.

У даному випадку припинення трудового договору провадиться на підставі норм трудового законодавства з урахуванням норм цивільного законодавства.

Підставою для оформлення наказу про припинення трудового договору є копія свідоцтва про смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів.

Тобто, трудові відносини у даному випадку припиняються з дня смерті працівника.

Відповідно до статті 129 Кодексу Законів про працю,  не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення.

А відповідно до статті вищевказаного Кодексу: «Особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню».

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням того, що трудові відносини зберігаються до моменту смерті потерпілого (в даному випадку), а в період трудових відносин працівник є застрахованою особою, то, відповідно, стаж потерпілого працівника слід рахувати на момент смерті, тобто, 15січня 2018 року.  


22.08.2018 |

Повернутись назад