Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Фахівці Управління з питань праці продовжують надавати консультативну допомогу громадянам, працівникам та роботодавцям з питань дотримання законодавства про працю.

 

 

 

 


Чергова індивідуальна консультація була надана головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні Яною Драган головному бухгалтеру підприємтсва -  виробника рекламної та поліграфічної продукції.

У зв’язку зі змінами в трудовому законодавстві України, спеціаліст підприємства  хотіла отримати відповіді на наступні питання:
           
-    Чи вплине підвищення окладів на розрахунок відпускних у 2018 році? Чи поширюються вимоги п.10 Постанови КМУ №100 від 08 лютого 1995 році на нарахування відпускних?
-    Чи має право підприємство не коригувати середню заробітну плату, обчислену згідно п.7 Постанови КМУ № 100 від 08 лютого 1995 році на коефіцієнт підвищення при розрахунку відпускних у випадку підвищення посадових окладів працівників, що не відповідає актам законодавства або рішенням, передбаченим у колективних договорах, зокрема, у випадках, коли на підприємстві немає колективного договору?
-    Якщо застосування коефіцієнта є обов’язковим, то який алгоритм розрахунку такого коефіцієнта? До скількох знаків після коми такий коефіцієнт має бути округлений? 

Яна Драган звернула увагу, що питання є достатньо актуальними на сьогоднішній день не тільки для даного підприємтсва але і для бухгалтерів та керівників підприємств інших сфер діяльності. Та зазначила, що відповідно до пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р. №100 підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому  періоді, так в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній  заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при  обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення, коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

У випадку, коли посадові оклади були підвищені не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.
На госпрозрахункових підприємствах коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей. Тобто зазначена  норма  передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового стану  дещо  зменшити коефіцієнт  коригування,  але  не  позбавляє  ці  підприємства від коригування.

Так, наприклад, якщо підвищення тарифних ставок на підприємстві відбулось в 1,7 разу, але підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт 1,7, необхідно здійснити аналіз наявних фінансових  можливостей підприємства на проведення коригування, видати наказ про застосування  коефіцієнта нижчого,  наприклад,  коефіцієнта 1,5 чи 1,3  тощо. Цей  наказ  (розпорядження) має погоджуватись із профспілковим  комітетом підприємства або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

У випадку,  коли підвищення окладів відбулося в періоді, коли працівник перебував у щорічній відпустці, його середній заробіток необхідно  прокоригувати  і  нарахувати  належні йому кошти. Донарахування провадиться і у випадку, коли працівник відразу після відпустки звільняється,  а в період,  коли працівник перебував у відпустці, відбулося підвищення окладів.


03.03.2018 |

Повернутись назад