Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

За ініціативи теруправління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області спільно із галузевим ЦК профспілки напередодні початку сезонних робіт проводиться періодичне навчання правилам безпеки для майже 100 фахівців служб охорони праці та інженерно-технічних працівників підприємств.


Завчасна підвищена увага до створення безпечних умов та дотримання вимог промислової безпеки в умовах подібних виробництв – не випадкова. Багаторічна статистика свідчить, що саме у «гарячу пору» сезонних робіт зростають ризики виникнення нещасних випадків у сільському господарстві та переробній промисловості.

Найголовнішим чинником не тільки для попередження випадків травмування працівників на виробництві, але й надійного збереження зерна, є безпечність, надійність та належна облаштованість виробничих приміщень та обладнання. І звісно, подолання можливих виробничих небезпек та збереження плодів праці хлібороба на підприємствах зі зберігання та переробки зерна залежить у першу чергу від зусиль тих, хто щоденно організовує роботи на кожному робочому місці й тих, хто їх виконує. Тому підготовка до безпечного проведення цих робіт неможлива без навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Відповідно до вимог законодавства таке навчання та перевірка знань проводиться перед прийняттям на роботу, а також періодично один раз на три роки.

Враховуючи це, навчально-тематичним планом передбачено широкий діапазон питань для підвищення фахового рівня служб охорони праці та інженерно-технічних працівників підприємств.

Під час чергового курсу лекцій слухачам нагадають не лише головні положення Закону України «Про охорону праці», але й основні вимоги до виробничого обладнання, правила безпечної роботи із інструментами та пристроями, безпечної експлуатації електроустановок споживачів, безпеки систем газопостачання, а також правила техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна.

Завершиться курс лекцій перевіркою набутих знань.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


19.03.2014 |

Повернутись назад