Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

З метою налагодження дієвого механізму координації роботи щодо реалізації Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, ухваленої Законом України від 4 квітня 2013 року, Держгірпромнаглядом затверджено склад комісії із забезпечення координації реалізації Програми.


Сьогодні, 16 січня 2014 року в державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (ННДІПБОП) відбулося перше засідання комісії із забезпечення координації реалізації Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки.

Члени комісії обговорили нагальні питання реалізації Програми та прийняли рішення розробити Положення про комісію, план її роботи, підготувати рекомендації щодо оформлення документації, яка надається до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також забезпечити оперативне подання матеріалів щодо розробки заходів Програми.

Особливо наголошено на залученні до цієї роботи провідних науково-дослідних установ, що стане запорукою своєчасної і якісної розробки заходів, передбачених Загальнодержавною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки.

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


16.01.2014 |

Повернутись назад